Artiklar

Våra kommittéer

REPERTOARRÅD/STÄMFISKALER
Katarina (sopran), Suzanne (alt),  ?(tenor) och Ingemar (bas).
Denna grupp är körledarens bollplank. Körledaren berättar om sitt långsiktiga tänk
med kören, och stämfiskalerna kommer med feedback och också förslag på
konserter/turnéer/sånger att sjunga. Har du någon idé, ta först upp det med din

stämfiskal, som vidarebefordrar till körledaren.
Stämfiskalen tar även upp närvaron på repetitionerna, vilket egentligen inte gör
någon skillnad för dig som enskild korist. Meddela alltid körledaren om du inte kan komma.


NOTFISKALER
Suzanne och Mimmi kommer hålla reda på notbiblioteket och jaga eventuella
bortkomna noter.


FESTKOMMITTÉN
Ulla, Stig och Ernst ser till att vi har fika varje rep, samt arrangerar fester
(där de naturligtvis delegerar uppgifter).

 

Copyright © 2019 Tullingekammarkor. Alla rättigheter förbehållna.
Joomla! är fri programvara publicerad under GNU General Public License.