Kalendariet är uppdaterat med alla vårensterminens övningar, högmässor, gudstjänster och konserter
fram till höststarten 29 augusti 2013 19.15.